Pait ng Puso

Minamasdan ang himbing ng pagtulog

Naririnig yaring pusong tumitibok

Tahimik na paghinga ang siyang nadarama

Sa lalim ng gabing kasing payapa

Nguni’t bakit tila hindi mga mata

Kundi iyong puso ang nakasara

Yaring kalungkutan, ‘di makita

Kayhirap iparating, ‘di maipaunawa

Pangako noon aking inaasam-asam

Init ng yakap at pagmamahal

Sa paglipas ng panahon, taong nagdaan

Ang tamis ng pag-ibig, ngayo’y tumabang

Tahimik na pagluha ang tanging nagagawa

Lungkot sa dibdib, pinapawi nang mag-isa

Maaari pa bang muling magsimula?

Paano ba’ng lungkot mapalitan ng ligaya?

Sa iyong paggising, walang bakas ng pagluha

Lamlam ng mga mata, maglalahong parang bula

Pagsapit ng gabi muling madarama

Pait nitong puso kailan ba mawawala?

74 Re: Fifty-Word Inspiration

Response to Daily Prompt’s Fifty-Word Inspiration:

A fifty-word writing challenge which compressed the words but not the ideas. Took time to shorten the thoughts.

IMG_5753

Nine months, you arrived
First smile, tears in my eyes
Said “Dada,” melted my heart
First steps, we walked hand in hand
These never will I forget
I don’t know how to give you the best
Locked behind bars
Until when, nobody knows
A world full of doubt
Nobody understands.